שירותי הפקת סיסמה

שירותים עצמיים להפקת סיסמה זמינים למשתמשים שעבורם קיימים כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד עדכניים במערכות המשרד.
להפקת סיסמה יש להזין את הפרטים הבאים